Hírek

2021.03.21. Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es tanévre

A miskolci óvodai körzetek megtekinthetők:  ITT

Óvodai beiratkozás időpontja: 2021. április 20. (kedd), 2021. április 21. (szerda)2021. április 22. (csütörtök) 8.00 óra 17.30 óra 

Kedves Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozással kapcsolatos, 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat : itt

A határozat értelmében tehát a beiratkozás személyesen és elektronikusan is történhet. 

Személyesen: A kiválasztott óvodában, a megadott időpontokban írathatja be a gyermeket.  Ehhez a következő dokumentumokra van szükség:

  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben nem áll rendelkezésre, akkor a családsegítő vagy védőnő által kiadott igazolás az életvitelszerűen lakcímen tartózkodásról.)
  • születési anyakönyvi kivonat
  • TAJ kártya
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum
  • a gyermekről kiállított szakvélemény, amennyiben Szakszolgálat vizsgálatán részt vett
  • amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló dokumentumok

A járványügyi helyzet miatt a körzet utcáit két napra osztottuk be. A beiratkozás 3. harmadik napján, pedig azokat várjuk, akik körzeten kívüliek, de a mi intézményünkbe szeretnének beiratkozni, Kérem, hogy nézzék meg, hogy az Ön utcáját melyik napra osztottuk be, és azon a napon keressen minket!  Kérjük, vigyázzunk egymásra! Az épületbe csak maszkban, hőmérsékletmérés, és kézfertőtlenítés után lehet belépni. Egyszerre csak 1 ember jöhet be. Kinti várakozás esetén kérjük, tartsanak távolságot és viseljék a maszkot. Kérjük a Szülőket, hogy egyedül érkezzenek a gyermeket beíratni!

Beiratkozás beosztása letölthető innen

Elektronikusan: A határozat értelmében a szülőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Ebben esetben a szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani.  A jelentkezési lapot kitöltve, aláírva a kiválasztott intézmény email címére kérjük eljuttatni. (szkennelve és jól láthatóan fotózva is elfogadjuk) Amennyiben a gyermeke jogosult ingyenes étkezésre, kérjük, hogy azt a nyomtatványt is töltse ki és küldje el nekünk. Kérjük, hogy a könnyebb feldolgozás érdekében a levél tárgyához írja be: beiratkozás 2021/2022

Jelentkezési lap letöltése: pdf vagy word

Nyilatkozat kedvezményes étkezés igénybevételéről: pdf vagy word

Az intézmények elérhetősége megtalálható: itt

Kérdéseikre szívesen válaszolunk. Elérhetőségeinket megtalálják a http://miskolcinyitnikek.hu/kapcsolat/ oldalon

 

Kötelező óvodai nevelés alóli felmentés

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

A szülők a felmentésre irányuló kérelmüket az alábbi elérhetőségre adhatják be:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal

3525 Miskolc, Petőfi S. u. 23.

Hatósági Osztály 1.

Tel.: 46/795-616

 

2021.03.06.

A Kormány 2021. március 8 és április 07 között rendkívüli szünetet rendelt el az óvodákban (104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet)

A Kormány lehetővé tette a gyermekfelügyelet megszervezését, de a jogszabály is kifjezetten figyelmezteti szülőket, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed. Ezért azt kéri a szülőktől, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben vegyék igénybe.

A jogszabály szerint a gyermekfelügyelet igénybevétele különösen akkor lehet szükséges, ha a szülőnek a munkája, vagy a védekezésben történő részvétele miatt nincs más lehetősége.

A rendelet alapján a szülő, törvényes képviselő a gyermekfelügyelet biztosítására irányuló kérelmét elektronikus úton is benyújthatja az intézményvezetőnek.

Amennyiben kérelmezi a gyermekfelügyeletet kérem, töltse ki az alábbi űrlapot, vagy küldjön egy e-mailt a következő tartalommal m.nyitnikekovi@gmail.com címre!

Ezúton kérem a gyermek felügyeletének biztosítását!

A szülő, törvényes képviselő neve:

A gyermek/gyermekek neve:

A tagóvoda neve

A gyermekfelügyelet várható időtartama

A gyermekfelügyelet igénybevételének indoka:

Nyilatkozat: „Szülőként, törvényes képviselőként megismertem a figyelmeztetést, hogy a járvány az óvodában is terjedhet. A gyermekfelügyelet biztosítását e figyelmeztetés ellenére is szükségszerűnek tartom.

 

Ezúton tájékoztatom a szülőket, hogy amennyiben erre igény érkezik a gyermekek felügyeletét 2021. március 08-án (hétfőn) a saját óvodájukban biztosítjuk.  E napot követően elképzelhető, hogy a felügyeletet más helyszínen lehet majd igénybe venni.

Azt mindenképpen vegyék figyelembe, hogy csak a reggel 8 óráig leadott igények esetében tudunk másnaptól étkezést biztosítani!

Támogató együttműködésüket köszönöm!

Önöknek és Kedves Családtagjaiknak dolgozóink és magam nevében Nagyon jó egészséget kívánok! Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra!

Palik Szilvia

2021.03.05.

Április 7-ig bezárnak az óvodák, és általános iskolák. Az EMMI határozata: itt

Az EMMI rendelete alapján gyermekfelügyelet nem lehet az intézményekben, vagyis nem lesz óvodai ügyelet. Az óvónénik a gyermekekkel online tartják a kapcsolatot, a csoportok zárt facebook oldalain. 

A rendkívüli szünet alatt a gyermekek számára háromszori étkezés igényelhető. Kérem azokat a szülőket, akik szeretnék ezt igénybe venni, minél hamarabb jelezzék felénk (itt is 2 nappal előre jelezni kell, ugyanúgy mint a normál óvodai étkezésnél) Ha közben mégse kérik, akkor a lemondásról is értesítsenek bennünket.

m.nyitnikekovi@gmail.com email címen, illetve a 06(46) 532-406 telefonszámon 

A megrendelt étkezés csak a székhelyintézményben vehető át :Miskolci Nyitnikék Óvoda  (3533 Miskolc Andrássy út 53/a)  Kérem, hogy aki ebédet rendel, legkésőbb fél 1-ig jöjjön érte, mert élelmiszer-biztonsági okokból nem tárolható hosszú ideig a kiadagolt étel (negyed 12-től lehet jönni érte)

2021.03.04.

Április 7-ig bezárnak az óvodák, és általános iskolák. Az EMMI dolgozza ki a digitális oktatásra átállást.

Honlapunkon és a Tagintézmények facebook oldalán folyamatos tájékoztatjuk a szülőket, amint újabb információnk lesz!

 

2021.02.09.

Önkormányzati fenntartású óvodákba történő beiratkozás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodákba a 2021/2022es nevelési évre az ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE a következő időpontokban történik

  • 2021. április 20. kedd. 8.00 óra 17.30 óra
  • 2021. április 21. szerda, 8.00 óra 17.30 óra
  • 2021. április 22. csütörtök, 8.00 óra 17.30 óra 

Fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek

A hirdetmény elolvasható: itt

jelentkezési lap: itt

Óvodai körzetek listája: itt

Kötelező óvodai nevelés alóli felmentés

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

A szülők a felmentésre irányuló kérelmüket az alábbi elérhetőségre adhatják be:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal

3525 Miskolc, Petőfi S. u. 23.

Hatósági Osztály 1.

Tel.: 46/795-616

2021.02.08.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák 2021. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása 

Az önkormányzati fenntartású óvodák  ügyeleti ellátást  biztosító óvodák kivételével 2021. július 26. napjától – 2021. augusztus 19. napjáig zárva tartanak. Ebben az időszakban a Miskolci Nyitnikék Óvoda székhely intézménye (3533 Miskolc, Andrássy u. 53/a) ügyeletes. Intézményünkben a  Miskolci Batsányi János Óvodába és tagintézményeibe, a Miskolci Diósgyőri Óvodába és tagintézményeibe valamint a Miskolci Nyitnikék Óvodába és tagintézményeibe járó gyermekek esetében biztosítunk ügyeletet. 

A határozat megtalálható: itt